„Lay’s + Su Nägu Kõlab Tuttavalt” tarbijakampaania 2.10-19.11.2017

„ Lay’s + SuNäguKõlabTuttavalt” kampaaniareeglid
1. Tarbijakampaania „Lay’s +SNKT“ on Eestis toimuv kampaania, mida korraldab Lay’s krõpsude edasimüüja Eestis – Pepsico Eesti AS (edaspidi kampaania korraldaja), registrinumber 10438708.
1. Kampaania territoorium – kõik müügipunktid Eesti Vabariigi territooriumil, kus kampaanias osalevaid tooteid müüakse.
2. Kampaanias võivad osaleda igas vanuses Eesti Vabariigi elanikud.
3. Kampaania leiab aset 2. oktoobrist 2017 kuni 19. novembrini 2017.
4. Kampaanias osalevad Lay’s 220 g tooted: Sibul, Hapukoor, Juust, Tomat ja Lay’s Strong Chilli & Laim. Kampaanias osalevad pakid on tähistatud kampaaniainfo kleepsuga.
5. Jaemüügis saadaolevad ja kampaanias osalevate toodete arv ei ole piiratud. Arvestatakse mõistliku nõudlusega ja kampaanias osalevad tooted võivad tulla müüki ka enne ning pärast käesolevate tingimuste punktis 3 toodud kuupäevi, kuid nende ostmine ei anna õigust kampaanias osaleda.
6. Kampaania põhimõte: kampaanias osalemiseks peab tarbija ostma kampaaniakleepsuga tähistatud Lay’s tooteid. Tarbija leiab pakil oleva kleepsu, mis on kordumatu koodiga ja registreerib selle veebilehel www.tv3.ee
6.1. Registreerides kleepsul olev koodi veebilehel www.tv3.ee, tuleb ära märkida loosis osaleja eesnimi, perekonnanimi, kood, telefoninumber, e-post ja vanus. Registreerimine veebilehel www.tv3.ee on tasuta. Kui osalejal ei õnnestu kleepsul olevat koodi edukalt registreerida, teavitatakse teda sellest ja tal palutakse andmed üle kontrollida ning vajadusel neid muuta; vastasel juhul osalejat ei registreerita.
6.2. Registreerides kleepsul oleva koodi vastavalt käesolevate eeskirjade punktile 7, võtab kampaanias osaleja vastutuse korrektsete andmete esitamise ja nende esitamisel tehtud vigade eest.
6.3. Kampaanias osaleja hoiab kampaaniakleepsuga krõpsupaki alles, et tõestada kampaanias osaleva toote ostmist.
7. Üks ja sama osaleja (sama telefoninumber) võib teha mitu registreerimist, kui ostab kampaanias osalevaid tooteid mitu korda ja registreerib iga kord uuel kleepsul oleva koodi.
7.1. Juhul, kui üks ja sama isik (sama telefoninumber) üritab ühte koodi mitu korda registreerida, üritades niimoodi oma võiduvõimalusi suurendada, on kampaania korraldajatel õigus osalejat koodi korduvast kasutamisest mitte teavitada ning tühistada mõlemad registreeringud, et loos toimuks võrdse ja ausa osalemise põhimõtete alusel.
8. Üks isik (üks telefoninumber) võib loosis võita piiramatu hulga auhindu. Üks kood võib võita ainult ühe auhinna, mistõttu ühte koodi saab kogu kampaania toimumise ajal vaid ühe korra registreerida. Kleepsul olev kood koosneb kaheksast sümbolist. Kood ei sisalda kirjavahemärke, vaid ainult numbreid ja tähti.
9. Pärast koodi registreerimist osaleb see lähima kuupäevaga loosimises (esmaspäeval); loosimiste kuupäevad on toodud reeglite punktis 10. Kui kleepsul olev kood vaheauhinda ei võitnud, osaleb see veel vaid peaauhinna ehk loosimisel, mis toimub 20. novembril. Osalemaks mõnes teises loosimises, mis ei ole 20. novembril toimuv peaauhinna loosimine, tuleb osta kampaanias osalevaid tooteid ja registreerida uued koodid.
Auhinnafond:
• Kolm (3) piletivõitjat, kes igaüks saavad kaks (2) pääset 22.oktoobril toimuvale saate hommikusele salvestusele ja kolm (3) piletivõitjat, kes igaüks saavad kaks (2) pääset 22.oktoobril toimuvale saate õhtusele salvestusele. Lisaauhinnana loositakse välja kolm TV3 ja Lay’s fännikomplekti, iga komplekt sisaldab TV3 sümboolikaga kohvikruusi ja šokolaadi ning 1 kasti Lay’s Sibul 150g kartulikrõpse. Kokku loositakse välja 9 auhinda.
• Kolm (3) piletivõitjat, kes igaüks saavad kaks (2) pääset 5.novembril toimuvale saate hommikusele salvestusele ja kolm (3) piletivõitjat, kes igaüks saavad kaks (2) pääset 5.novembril toimuvale õhtusele salvestusele. Lisaauhinnana loositakse välja kolm TV3 ja Lay’s fännikomplekti, iga komplekt sisaldab TV3 sümboolikaga kohvikruusi ja šokolaadi ning 1 kasti Lay’s Sibul 150g kartulikrõpse. Kokku loositakse välja 9 auhinda.
• Kolm (3) piletivõitjat, kes igaüks saavad kaks (2) pääset 3.detsembril toimuvale SNKT finaal-showle Saku Suurhallis. Lisaauhinnana loositakse välja kolm TV3 ja Lay’s fännikomplekti, iga komplekt sisaldab TV3 sümboolikaga kohvikruusi ja šokolaadi, 1 kasti Lay’s Sibul 150g kartulikrõpse ja SNKT võitja autogrammiga postrit. Kokku loositakse välja 6 auhinda.
10. Kampaania jooksul toimub kolm loosimist, milles osalevad eeskirjade punkti 3 kohaselt registreeritud kleepsudel olevad koodid. 2. oktoobrist 2017 kuni 19. novembrini 2017 (k. a).
• Esimene loosimine toimub 16. oktoobril ja selles osalevad registreeringud, mis tehti vahemikus 2. oktoober 2017 kell 00.00 kuni 15. oktoober 2017 kell 23.59, nagu on toodud punktis 3. Loositakse välja järgmine auhind: kolm (3) pääset kahele 22.oktoobril toimuvale saate hommikusele salvestusele ja kolm (3) pääset kahele 22.oktoobril toimuvale saate õhtusele salvestusele. Lisaauhinnana loositakse välja kolm TV3 ja Lay’s fännikomplekti (TV3 sümboolikaga kohvikruus, šokolaad ja 1 kast Lay’s Sibul 150g kartulikrõpse).

• Teine loosimine toimub 30. oktoobril ja selles osalevad registreeringud, mis tehti vahemikus 16. oktoober 2017 kell 00.00 kuni 29. oktoober 2017 kell 23.59, nagu on toodud punktis 3. Loositakse välja järgmine auhind: kolm (3) pääset kahele 5.novembril toimuvale saate hommikusele salvestusele ja kolm (3) pääset kahele 5.novembril toimuvale õhtusele salvestusele. Lisaauhinnana loositakse välja kolm TV3 ja Lay’s fännikomplekti (TV3 sümboolikaga kohvikruus, šokolaad ja 1 kast Lay’s Sibul 150g kartulikrõpse).

• Peaauhind ehk kolm (3) pääset kahele 3.detsembril toimuvale SNKT finaal-showle Saku Suurhallis ning kolm TV3 ja Lay’s fännikomplekti (TV3 sümboolikaga kohvikruus, šokolaad, 1 kast Lay’s Sibul 150g kartulikrõpse ja SNKT võitja autogrammiga poster) loositakse välja 20. november 2017 kõigi registreeringute vahel, mis tehti vahemikus 2. oktoober 2017 kell 00.00 kuni 19. november 2017 kell 23.59, nagu on toodud punktis 3, tingimusel, et need ei ole vaheauhinda võitnud.
11. Osalejate registreerimise kampaanias ja auhindade väljaloosimise tagab kampaania korraldaja volitatud esindaja TV3 AS. Loosimised viiakse läbi juhuslikkuse alusel kasutades selleks spetsiaalset programmi.
12. Kampaanias osalejate poolt esitatav teave ja isikuandmed kogutakse kokku, töödeldakse ja säilitatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadusesätetele ning isikuandmete kaitsele kohalduvatele seadustele ja eeskirjadele.
13. Kampaanias osalemisega kinnitavad osalejad, et nõustuvad käesolevate eeskirjadega ning sellega, et kampaania korraldajad ja nende asjaajajad võivad töödelda, säilitada ja kasutada osalejate isikuandmeid võitjate väljaselgitamiseks, nende avaldamiseks veebilehel www.tv3.ee ja auhindade üleandmiseks.
Kampaanias osalemiseks isikuandmeid esitades või registreerides, nõustuvad kampaanias osalejad sellega, et nende isikuandmeid kogutakse ja säilitatakse kogu kampaaniaperioodi jooksul ja ka pärast seda kampaania korraldajate andmebaasides seni, kuni see on kohalduvate seaduste ja eeskirjade kohaselt vajalik.
14. Iga loosi võitjad avaldatakse hiljemalt järgmise tööpaeva lõpuks veebilehel www.tv3.ee.
15. Kõik võitjad või võitjate täielik nimekiri on veebilehel www.tv3.ee üleval kuni 24. novembrini 2017 kell 14.00.
16. Auhindu hoitakse kampaania korraldaja volitatud esindaja TV3 AS kontoris aadressil Peterburi tee 81, Tallinn.
17. Võitjatega võtab ühendust TV3 esindaja osalemisvormis märgitud e-posti, tekstisõnumi või telefoni teel, et leppida kokku auhinna üleandmise aeg.
18. Võidetud auhinna saab kätte TV3 majast (Peterburi tee 81, Tallinn). Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama auhinnale TV3 majja (Peterburi tee 81, Tallinn) järele minnes oma isikut tõendava dokumendi (passi, ID-kaardi või juhiloa) ning paki koos kampaaniakleepsul oleva koodiga.

18.1. Kui auhinna võitja ei esita isikut tõendavat dokumenti ja/või kampaaniakleepsul olev kood või kui dokumentidel toodud andmed erinevad registreerimisvormil toodust, ei ole võitjal õigust auhinda saada.
18.2. Kui kampaanias registreeritud kleepsul olev kood ja auhinna võitnud kood ei ole identsed, on kampaania korraldajal õigus võitjale auhinda mitte üle anda. Kui auhinna võitja ei ole veel täisealine, võib tema auhinna vastu võtta tema seaduslik esindaja, esitades võitja ja tema enda isikut tõendava dokumendi (pass, ID-kaart või juhiluba) ning kleepsul oleva koodi. Vaheauhindu, ehk kolm (3) pääset kahele 22.oktoobril toimuvale saate hommikusele salvestusele ja kolm (3) pääset kahele 22.oktoobril toimuvale saate õhtusele salvestusele, kolm TV3 ja Lay’s fännikomplekti (TV3 sümboolikaga kohvikruus, šokolaad ja 1 kast Lay’s Sibul 150g kartulikrõpse), saavad võitjad auhindadena kätte kuni 20. oktoobrini.
Kolm (3) pääset kahele 5.novembril toimuvale saate hommikusele salvestusele ja kolm (3) pääset kahele 5.novembril toimuvale õhtusele salvestusele, kolm TV3 ja Lay’s fännikomplekti (TV3 sümboolikaga kohvikruus, šokolaad ja 1 kast Lay’s Sibul 150g kartulikrõpse), saavad võitjad auhindadena kätte kuni 3. novembrini.
Kolm (3) pääset kahele 3.detsembril toimuvale SNKT finaal-showle Saku Suurhallis antakse võitjatele 2 nädala jooksul pärast loosimist s.o. ajavahemikul 20. november kuni 1.detsember 2017. Kolm TV3 ja Lay’s fännikomplekti (TV3 sümboolikaga kohvikruus, šokolaad, 1 kast Lay’s Sibul 150g kartulikrõpse ja SNKT võitja autogrammiga poster) saab võitja auhinnana kätte ajavahemikul 4. detsember kuni 18. detsember 2017.

19. Kui auhindade võitjaid ei saa auhindu ülaltoodud aja jooksul kätte, kaotavad nad õiguse auhindadele, auhinnad jäävad kampaania korraldajatele ning võitjale kompensatsiooni ei maksta.
20. Auhindade üleandmisel allkirjastavad võitjad ja kampaania korraldajate volitatud TV3 esindaja auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti. Pärast auhinna üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist ei ole võitjatel õigust kampaania korraldajatele auhinna suhtes nõudeid ega kaebusi esitada.
21. Kampaania korraldajad ei vastuta auhinna võitjale auhinna kasutamise käigus tekkinud kahju eest.
22. Auhinda ei saa vahetada teise auhinna ega raha vastu.
23. Auhinna kättesaamisega seotud lisakulusid, mida ei ole käesolevates eeskirjades reguleeritud (näiteks transpordikulud või helistamiskulud), võitjale ei kompenseerita.
24. Auhinnad, mida võitjatele välja ei anta või mille võitjad välja võtmata jätavad, jäävad korraldajale
25. Kampaania korraldajad ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osalejad käesolevaid eeskirju ei järgi.
26. Kampaania korraldajad ei kanna vastutust selle eest, kui kampaanias osaleja jääb loosimisest välja, kui auhinda eeskirjade mittejärgimise tõttu välja ei anta, kui kampaanias osaleja esitatud andmed on väärad või ebatäpsed või kui võitjatega ei ole võimalik ühendust võtta kampaania korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel.
27. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada. Sellisel juhul on kampaania korraldajal kohustus teavitada Eesti Vabariigi Tarbijakaitseametit ja edastada teade kampaania peatamisest ka massimeedia kaudu.
28. Kõik nõuded ja kaebused seoses kampaania korralduse ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult kampaania korraldajale ehk Pepsico Eesti AS-le (aadress Tuglase 2a, Tartu) 21. novembriks 2017, märkides märksõnaks „Lay’s +SNKT kampaania“ ja esitades oma kaebuse ja selle põhjenduse ning lisades kaebuses viidatud dokumendid või nende koopiad.
28.1. Kaebusi, mis esitatakse pärast 22. november 2017, ei võeta menetlusse.
28.2. Kampaania korraldajad vaatavad kaebuse üle ja vastavad sellele kirjalikult viieteistkümne päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kui kampaania korraldajad peavad kaebust õigustatuks, teavitavad nad kaebuse esitajat kaebuse rahuldamise protsessist ja kuupäevast. Kui kaebuse esitaja ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus seadusega ettenähtud korras oma õigusi ja huve kaitsta.
28.3. Kaebuse esitamise kuupäevaks loetakse postitemplil olevat kuupäeva.
28.4. Kaebusele tuleb alati lisada loosis osaleja eesnimi, perekonnanimi ja täielik aadress.
29. Käesolevates eeskirjades on sätestatud nii kampaania korraldajate kui osalejate õigused ja kohustused.
30. Kampaania korraldajad hoiatavad, et reklaammaterjalides toodud teave kannab ainult teavitavat eesmärki.